918054125457 918054125457Karez Sports

KAREZ SPORTS

Mr. Raj Kumar

Basti Danishmanda Gakhal Road, Basti Shekh Darwesh, Satnam Nagar, Basti Danishmandan, Jalandhar, Punjab, India - 144002

Phone : +91-0181-5000857

Mobile : +91-8054125457, +91-9501268412, +91-8533047777

Email Address : info@karezsports.net

Alternate Email ID : karezsports@gmail.com

Web Site : http://www.rajkarezsports.com

Web Page : https://www.exportersindia.com/karezsports/